Програма розширеного сервісу

Шановні клієнти! Розпочинаємо програму розширеного сервісу.

Придбавши картку відповідного класу, Ви отримуєте додаткову гарантію на газове обладнання, а також знижки на наші послуги та весь асортимент товару.

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ:

1.1. Умови ПРОГРАМИ поширюються виключно на теплотехнічну продукцію - газові котли та газові водонагрівачі торгових марок перелічених в Додатку 1 (далі-«товар»).

1.2. Товар повинен бути офіційно придбаний в роздрібній мережі на території України.

1.3. Територія дії ПРОГРАМИ – всі сервісні центри ’’Дім тепла’’ на території Волинської та Рівненської областей.

1.4. Умови ПРОГРАМИ не замінюють собою гарантійних зобов’язань виробника, а лише розширюють і подовжують термін їх дії.

1.5. Організатор – СЦ ’’Дім тепла’’, яка володіє всіма правами на управління та розвиток ПРОГРАМОЮ.

1.6. Картка ПРОГРАМИ є ідентифікатором учасника і обов’язковим до пред’явлення на першу вимогу уповноваженого працівника СЦ ’’Дім тепла’’ , а також під час замовлення будь-якої послуги, яка передбачена ПРОГРАМОЮ.

1.7. Будь-які привілеї, передбачені ПРОГРАМОЮ, надаються учаснику тільки після підписання обома сторонами даного договору.

1.8. Дані умови регламентують всі правила участі споживачів у ПРОГРАМІ.

1.9. Інформаційний центр ПРОГРАМИ – основні засоби інформаційної підтримки учасників, а саме сайт СЦ ’’Дім тепла’’ за адресою:www.volunteplo.com.ua і телефонами «гарячої лінії» 0332786782, 0507233016.

1.10. ПРОГРАМА є довгостроковою і впроваджується на необмежений термін, але може бути призупинена, припинена або змінена Організатором. У разі призупинення /припинення/ зміни умов, Організатор інформує Учасників ПРОГРАМИ не пізніше, ніж за 30 днів шляхом розміщення повідомлення на сайті СЦ ’’Дім тепла’’ або іншим способом через інформаційний центр ПРОГРАМИ.

2. УЧАСНИК ПРОГРАМИ:

2.1. Учасником ПРОГРАМИ може стати фізична особа, яка досягла віку 18 років, та дала свою згоду на участь і тим самим однозначно погодилася, і приєдналася до ПРОГРАМИ шляхом підписання даного договору, і яка є споживачем товару в розумінні п.22ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів».

2.2. Учасник ПРОГРАМИ належним чином і в повному обсязі повинен виконувати всі вимоги виробника, зазначені в гарантійній книжці на товар, а також всі вимоги, які встановлені згідно з даною ПРОГРАМОЮ.

3. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМИ:

3.1. Згідно з ПРОГРАМОЮ СЦ ‘’Дім тепла’’ проводить введення в експлуатацію, планове технічне обслуговування (далі – ПТО) та ремонтні роботи товару зі знижкою __% і надає право збільшити гарантійний термін експлуатації товару на 2 роки за умови належного виконання учасником програми всіх гарантійних вимог виробника товару.

3.2. Протягом строку дії ПРОГРАМИ, учасник отримує від СЦ ’’Дім тепла’’ право на придбання повного асортименту товарів у мережі магазинів ’’Дім тепла’’ зі знижкою __% від його вартості.

3.3. Згідно з ПРОГРАМОЮ СЦ ‘’Дім тепла’’ надає замовнику картку на знижки класу GOLD із серійним № __________.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

4.1.1. Надавати знижки на послуги відповідно до умов ПРОГРАМИ.

4.1.2. Дотримувати терміни виконання робіт по ПТО та заявочному ремонті.

4.1.3. Проводити якісно роботи з технічного обслуговування, гарантувати безпечні умови експлуатації газового обладнання за умови дотримання ’’Замовником” Типової інструкції по безпечному користуванню побутовими газовими приладами та апаратами. Додаток 39 ПБГГ(Правила безпеки в газовому господарстві).

4.2. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

4.2.1. Контролювати своєчасність та якість виконання технічного обслуговування газових приладів.

4.2.2. Своєчасно розраховуватися за виконані роботи згідно з поданими документами про закінчення робіт.

4.2.3. Виконувати ’’Типову інструкцію з безпечного користування побутовими газовими приладами та апаратами”.

5. ТЕРМІН ДІЇ ПРОГРАМИ:

5.1. ПРОГРАМА починає діяти відразу з дати придбання товару в роздрібній мережі та/або підписання даного договору. Якщо з будь-яких причин дату придбання встановити неможливо, то такою датою вважатиметься дата виробництва товару.

5.2. У частині, що стосується знижки на перше введення товару в експлуатацію, Учасник ПРОГРАМИ має право замовити його протягом 12 календарних місяців з моменту придбання товару. У випадку прострочення цього терміну Учасник повністю втрачає всі свої права, які передбачені ПРОГРАМОЮ.

5.3. У частині, що стосується продовження гарантійного терміну експлуатації товару ПРОГРАМА починає діяти відразу (на наступний рік) після закінчення гарантійного терміну експлуатації товару, зазначеного у Вашому гарантійному талоні.

5.4. У частині, що стосується знижки на надання послуг ПРОГРАМА починає діяти відразу після замовлення будь-якої послуги.

5.5. Повідомлення про призупинення, припинення або змінення дії, або умов ПРОГРАМИ, вважається надісланим Учаснику, якщо воно було розміщено на сайті Компанії та / або в сервісних центрах Компанії, та / або направлено Учаснику на поштову адресу, або адресу електронної пошти, або номер мобільного телефону, що зазначено в Договорі, або гарантійних зобов’язаннях.

6. ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ПРОГРАМИ:

6.1. Основна дія ПРОГРАМИ втрачає силу в одному з випадків, що наступить першим:

6.1.1. Закінчення терміну експлуатації котла.

6.1.2. Через 10 (десять) років з моменту введення в експлуатацію.

6.2. При не проведенні ПТО або відсутності відмітки в Додатку 2 даного договору:

6.2.1. Картка класу ’’STANDART`` втрачає свою дію.

6.2.2. Картка класу ’’SILVER’’ автоматично переводиться на клас ’’STANDART`` .

6.2.3. Картка класу ’’GOLD’’ автоматично переводиться на клас ’’SILVER’’.

6.3. При повторному не проведенні ПТО або відсутності відмітки в Додатку 2 даного договору усі види карток анулюються.

6.4. Після закінчення дія ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ Замовник має право протягом одного місяця (30 днів) використати право на придбання нового котла зі знижкою відповідно до даного договору.

7. ОБМЕЖЕННЯ ПРОГРАМИ:

7.1. Дія ПРОГРАМИ не поширюється на випадки:

7.1.1. розкрадання, умисного пошкодження або втрати товару, або його комплектуючих;

7.1.2. порушення правил і умов встановлення, експлуатації, зберігання, транспортування товару;

7.1.3. відсутні документи, що підтверджують факт купівлі товару, а також, гарантійні документи, правильно заповнений договір із додатками;

7.1.4. обладнання є власністю юридичної особи;

7.1.5. Договір ПРОГРАМИ не завірений підписом і печаткою СЦ ’’Дім тепла’’, а також підписом покупця.

7.2. Учасником ПРОГРАМИ не може бути особа, яка має будь-яку непогашену заборгованість перед СЦ ’’Дім тепла’’. У випадку, якщо заборгованість учасника виникне в період дії ПРОГРАМИ, СЦ ’’Дім тепла’’ має право в будь-який момент в односторонньому порядку без попереднього повідомлення достроково припинити ПРОГРАМУ відносно даної особи.

  1. 3. Кожен учасник ПРОГРАМИ може зареєструвати на себе не більше 3-х договорів ПРОГРАМИ, або придбати за допомогою своєї карти не більше 3 котлів.
  2. 4. Продовження гарантійного терміну експлуатації товару згідно умов ПРОГРАМИ можливо тільки за дотриманням учасником ПРОГРАМИ наступних умов:

7.4.1. введення в експлуатацію товару було проведено СЦ ’’Дім тепла’’;

7.4.2. протягом гарантійного терміну заявленого виробником(а також всі подальші) ПТО – проводилися згідно своєчасно наданих заявок і виключно СЦ ’’Дім тепла’’;

7.4.3. гарантійний термін, заявлений виробником не було достроково припинено або анульовано з будь-яких причин;

7.5. У частині, що стосується продовження гарантійного терміну експлуатації товару умови ПРОГРАМИ не поширюються на будь-які гарантійні зобов’язання, встановлені продавцем товару, що перевищують гарантійні зобов’язання виробника.

7.6. На договір ПРОГРАМИ може бути оформлена тільки одна одиниця товару.

7.7. У разі повернення товару продавцю учасник ПРОГРАМИ зобов’язаний разом з товаром повернути продавцеві даний договір, а також картку ПРОГРАМИ.

7.8. ПРОГРАМОЮ не передбачені будь-які грошові або інші компенсації, замість запропонованих послуг.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

8.1. Актуальні розцінки на послуги СЦ ’’Дім тепла’’, Учасник ПРОГРАМИ може дізнатися через інформаційний центр ПРОГРАМИ.

8.2. Втрачені, пошкоджені або знищені Договір, додаток до нього, або картка ПРОГРАМИ відновленню і заміні не підлягає.

8.3. Для транспортування товару в сервісний центр необхідний його демонтаж і наступний післяремонтний монтаж силами споживача.

8.4. Умови ПРОГРАМИ не суперечать Цивільному кодексу України, Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист прав споживачів».

8.5. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі в ПРОГРАМІ на свій розсуд, без будь-яких негативних наслідків для себе.

8.6. Спірні питання між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

8.7. Договір складений у двох примірниках. Один примірник знаходиться у „Виконавця”, другий у ’’Замовника”.Яндекс.Метрика